Geschiedenis van 't Huys ter SpeckeHistorie

 

Specke

Uit het Middelnederlands komt het woord spijc: brug van boomstammen, knuppeldam, in een moerassig gebied.

Volgens het Middelnederlands Handwoordenboek van Verdam heeft specke, spicke of spick de betekenis van een uit rijshout, zand, zoden en dergelijke opgeworpen dam, brug of weg in een moerassige streek.

Van zulke dammetjes zullen er vroeger heel wat zijn geweest en deze zullen op een aantal plaatsen ook gediend hebben om uniek naar iemand te verwijzen. - Jan van der Spek. dbnl. J.M. Verhoeff

 

De naam Specke wordt voor het eerst genoemd in een akte uit 1329, waarin Dirck van der Specke door de Hollandse graaf met een stuk grond wordt beleend.

 


 

’t Huys ter Specke (zie foto van de gevelsteen)Oud

In 1343 wordt het huis Ter Specke voor het eerst vermeld.

Het betreft een kleine edelmanswoning, een eenvoudig stenen huis.

Het huis “Ter Specke” onder Lisse ontleende zijn naam aan "die Specken", het omringende met wilgen overdekte drassige land.

 

Op de vruchtbare geestgrond aan de rand van de duinen,

in de nabijheid van de belangrijke verkeersader die het noorden van het graafschap Holland met het zuiden verbond,

was in de middeleeuwen een tamelijk groot aantal adellijke behuizingen te vinden,

zoals de aanzienlijke kastelen Egmond, Brederode, Teijlingen en Dever.

Niet alleen kastelen zoals we ze tegenwoordig nog kennen, gerestaureerd dan wel als ruïne,
ook kleine edelmanswoningen waren hier te vinden, zonder veel allures en waarschijnlijk slechts eenvoudige stenen huizen.

Een daarvan zal "Ter Specke" onder Lisse zijn geweest, dat zijn naam ontleende aan "die Specken", het omringende met wilgen overdekte drassige land.
Het huis Ter Specke wordt voor het eerst vermeld in 1343.
Het geslacht Van der Specke, dat zich naar zijn bezit noemde, komt in de bronnen voor vanaf 1325.

bron: F. J. W. Kan (1984). Genealogie van het middeleeuwse welgeboren geslacht Van der Speck. Ons Voorgeslacht, 417-426

 Van der Specke

Het geslacht Van der Specke, dat zich naar zijn bezit noemde, komt in de bronnen voor vanaf 1325.